Med

o našem medu

O začátcích se včelařením vypráví Pavel Vrňák

Se včelami jsem se poprvé blíže setkal, když mi byly asi 4 roky. Tehdy jsem trávil prázdniny u svého dědečka, který včelařil a měl úly na zahradě před domem. Moje maminka byla zrovna na obědě, když za ní přišla sousedka, že malý hošík pláče na zahradě. Ve své mladické všetečnosti jsem totiž nepozorovaně šťoural do úlu a včelky se na mě vrhly. Prý jsem tehdy utržil asi třicet žihadel....

Později jsem začal chodit ke včelám s dědou. Chtěl jsem mu pomáhat, ale spíš jsem jen pozoroval a když bylo třeba, podržel jsem nějaký ten rámek, pomáhal jsem odvíčkovávat plástve a vytáčet med. Dodnes si pamatuji na vůni v medárně, ve včelíně i v dílně – dědeček měl totiž i truhlářskou dílnu, kde vyráběl věci potřebné pro chov včel.

Když jsem byl starší, docházel jsem do školního včelařského kroužku, se kterým jsem se účastnil i různých okresních soutěží, na příklad Zlaté včely.

Včelaření je poezie zemědělství, takže je vcelku přirozené, že jsme se při našem farmaření vBlaženicích postupem času začali zabývat i chovem včel.

Zjistit více

Med Květový

Jako med květový či luční nazýváme první jarní snůšku z květů ovocných stromů, řepky a luk. Díky obsahu jednoduchých cukrů (glukózy a fruktózy) je snadno stravitelný a umožňuje rychlé energetické posílení organismu. Obsahuje pylová zrna jarních rostlin a jeho pravidelná konzumace může snížit projevy pylových alergií.

Med Květový
E-shop

Med květový pastovaný

Charakteristickou vlastností květových medů je rychlá krystalizace, které se dá zabránit pouze pastováním. Jedná se o specifický způsob zpracování medu, při které je med pomalu míchán, čímž je řízena přirozená krystalizace a zmenšuje se velikost krystalů. Vzniká tak jemný, krémový, pastovaný med, který se lehce roztírá a nestéká z namazaných ploch.

Med Květový
E-shop

Med panenský

Panenský květový med je vytáčen z panenských medových pláství, tedy z čerstvě vystavěných pláství, které matka ještě nezakladla. Tyto plástve mají proto velmi světlou žlutou barvu. Panenský med má specifickou jemnou chuť.

Med Květový
E-shop

Med s přívlastkem

Jako med s přívlastkem nazýváme takový med, u kterého lze na základě jeho chuti a doby sběru nektaru říci, že v něm převažuje druh nektaru určité rostliny, např. akátu, lípy, řepky atd. Jedná se stále o med smíšený, ovšem obsahující větší podíl (50–70%) nektaru jednoho druhu.

Med Květový
E-shop

Med medovicový (lesní)

Medovice je sladká tekutina tvořená z rostlinných šťáv, která tvoří lepkavé povlaky či kapky na listech a jiných částech rostlin. Producenti medovice (např. mšice) nasávají rostlinné šťávy, ze kterých pro sebe oddělí dusíkaté látky a cukrové látky poté vypustí ven právě v podobě medovice. Medovicový či lesní med je zpravidla tmavší, má charakteristickou vůni a ostřejší chuť. Oproti květovému medu obsahuje méně glukózy a fruktózy, ale naopak více sacharózy či prospěšných minerálních látek.

Med Květový
E-shop

Med smíšený

Med smíšený vzniká jako směs medů nektarových (květových) a medovicových (lesních). Mísení různých druhů medu je přirozené už při zpracování samotnými včelami v úlu. Složení medu (a tedy množství glukózy, fruktózy, vonných látek, vitamínů a minerálních látek) se mění dle podílu nektaru a medovice v závislosti na přírodní nabídce a uložení medu včelami v plástech.

Med Květový
E-shop

1. SBĚR NEKTARU

Vše začíná tím, že včela nasaje sladké šťávy (nektar a medovici) z květů rostlin do medového váčku. Nektar pochází přímo z květů rostlin, kdežto medovice je vylučovaná hmyzem, nejčastěji mšicemi.

2. CESTA Z ÚLU

V medovém váčku smíchá včela sebrané sladké šťávy s vlastními enzymy, čímž začíná přeměna nektaru na med. Včelka donese nektar do úlu a předá ho jiným včelám.

3. ULOŽENÍ MEDU

Včely uloží nektar do buňky plástu, kde je v nektaru snižován podíl vody tím, že včelky prostor úlu klimatizují. Když je med zralý (podíl vody v medu je nižší než 20 %), včelky plástev zavíčkují voskovým víčkem.

4. ODEBRÁNÍ RÁMKŮ

Když jsou plásty zavíčkované, je to signál pro včelaře, že už je med vhodný k vytáčení. Plásty plné medu včelař odebere z úlu a odvíčkuje je.

5. STÁČENÍ MEDU

Rámky s plásty se umístí do medometu, kde se z nich odstředivou silou vymetá med, který se dále cedí přes síta. Následně včelař stočí med do sklenic.

6. HOTOVÝ MED

Takto se dostává med z naší farmy až na Váš stůl. Díky vysokému obsahu cukrů má med samokonzervační účinky. Přirozenou vlastností medu je krystalizace, kterou med neztrácí svou hodnotu.

Včelí společenství je naprosto dokonale organizovaná továrna, která má svá jasně daná pravidla. Jedná se o dokonalý řád stvořený stvořitelem. Včelař sice může při své práci.provádět jisté zásahy, ale odpověď, zda bylo dané opatření chovu prospěšné či nikoli, dávají samy včelky.

Proces získávání medu je vrcholem včelařské sezóny. Čas medobraní nastává většinou v červnu a červenci. Nejvyšší aktivita včel začíná počátkem března, kdy při oteplení a sluneční aktivitě začíná matka masivně klást vajíčka (zhruba 2 500 vajíček za den). Ke konci dubna je už úl plný včel.

Podmínkou dobré snůšky je příznivé letové počasí. V příznivých dnech jsou včelky schopné zanést do úlu 3 až 4 kilogramy nektaru. Včely v úlu topí a větrají, čímž klimatizují vnitřní prostor. V medu tak klesá obsah vody – med musí mít obsah vody nižší než 20 %, jinak hrozí zkvašení medu. Buňky s medem včely zavíčkují. Plásty se zralým medem se odeberou z úlu medometu se odstředivou silou z rámků (plástů) vymetá med.

Med se liší svým složením podle toho, na jaké rostliny včely létají (tedy jaké rostliny v daném období a prostředí rostou). Existuje med květový (luční), med s přívlastkem (akátový, lipový či řepkový), med medovicový (lesní), ale velmi často je med smíšený.

Po vytočení medu nastává období krmení. Odebráním medu totiž včelkám vlastně sebereme jejich zásoby na zimu. Proto je třeba včely krmit, aby měly z čeho vyhřívat úl v zimním období. Toto období trvá od září do února. Včelař během této doby renovuje úly a rámky, natavuje mezistěny a chystá další příslušenství, které není zrovna obsazené včelami. Přes zimu je včelí společenství co do počtu jedinců zhruba poloviční.

Zjistěte více o činnosti včel i o práci včelaře během roku

produkty

Naše medy

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med květový

Jako med květový či luční nazýváme první jarní snůšku z květů ovocných stromů, řepky a luk. Díky obsahu jednoduchých cukrů (glukózy a fruktózy) je snadno stravitelný a umožňuje rychlé energetické posílení organismu...

Zjistit více

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med květový pastovaný

Charakteristickou vlastností květových medů je rychlá krystalizace, které se dá zabránit pouze pastováním. Jedná se o specifický způsob zpracování medu, při které je med pomalu míchán, čímž je řízena přirozená krystalizace a zmenšuje se...

Zjistit více

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med panenský

Panenský květový med je vytáčen z panenských medových pláství, tedy z čerstvě vystavěných pláství, které matka ještě nezakladla. Tyto plástve mají proto velmi světlou žlutou barvu. Panenský med má specifickou jemnou chuť.

Zjistit více

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med s přívlastkem

Jako med s přívlastkem nazýváme takový med, u kterého lze na základě jeho chuti a doby sběru nektaru říci, že V něm převažuje druh nektaru určité rostliny, např. akátu, lípy, řepky atd...

Zjistit více

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med medovicový (lesní)

Medovice je sladká tekutina tvořená z rostlinných šťáv, která tvoří lepkavé povlaky či kapky na listech a jiných částech rostlin. Producenti medovice (např. mšice) nasávají rostlinné šťávy, ze kterých pro sebe oddělí dusíkaté látky...

Zjistit více

Frama Vrňak - kráva s rohy

Med smíšený

Med smíšený vzniká jako směs medů nektarových (květových) a medovicových (lesních). Mísení různých druhů medu je přirozené už při zpracování samotnými včelami v úlu. Složení medu...

Zjistit více